PEGI ALDERSMÆRKNING – En forældreguide


PEGI er en forkortelse af ”Pan European Game Information”. Det er et fælles europæisk mærkningssystem, der er skabt af spilbranchen og som oplyser forældre, pædagoger og lærere om spils indhold i forhold til børn og unges alder.

Danmark er blandt de 37 deltagende lande, hvor spiludgivere forpligter sig til at mærke spil efter en række fælles kriterier.
Mærkningen er først og fremmest vejledende og skal ikke tolkes som et forbud mod brug af bestemte titler i fx fritidsklubber. Den kan give forældre, pædagoger og lærere et pejlemærke om spillets indhold på lyd- og billedsiden.

Alders- og indholdsikoner Når et spil bliver aldersmærket, udstyres det med alders- og indholdsikoner. Aldersikonerne finder man på spillets forside. De angiver den aldersgruppe, spillets indhold vurderes at være passende for. Indholdsikonerne finder man på spillets bagside.

Ikonerne angiver de indholdskategorier, der har ligget til grund for aldersmærkningen.
Det er vigtigt at huske, at aldersikonerne angiver spillets mulige skadelige virkninger og ikke er en vurdering af egnethed eller sværhedsgrad. For eksempel kan et skakspil sagtens få en 3+ vurdering, hvilket betyder, at det ikke indeholder nogen voldsomme
elementer. Men det er ikke ensbetydende med, at børn på tre år kan spille det.

Aldersikoner
PEGI har fem forskellige aldersmærker: 3, 7, 12, 16 og 18 markeret med signalfarverne grøn, gul og rød:

Spil indeholder ikke nogen elementer, som vurderes at virke skræmmende eller skadelige på børn. Spil markeret med 3 kan dog sagtens være for svære for børn på 3 år. Aldersgrænserne handler altså ikke om sværhedsgrad.

 

Spil indeholder elementer, som vurderes at virke skræmmende på de yngste. Det kan for eksempel være urealistisk vold mod fantasifigurer, og det kan være skræmmevirkninger på lyd- og billedsiden.

 

Spil indeholder ofte mere realistiske voldsskildringer, som for eksempel realistisk vold mod fantasifigurer. Aldersmærkningen kan også gives på grund af ”umoralske elementer”, som for eksempel anstødeligt sprog eller undervisning i pengespil.

 

Spil indeholder ofte stærkere skildringer af vold, som for eksempel realistisk vold mod menneskelignende figurer. Aldersmærkningen kan også blive givet på grund af ”umoralske elementer”, som for eksempel brug af stoffer, alkohol og tobak.

 

Spil indeholder ofte meget stærke skildringer af vold eller sex som for eksempel tortur, vold mod forsvarsløse mennesker eller pornografi.

 

Indholdsikoner
Indholdsikonerne angiver hvilke indholdselementer, der har ligget til grund for aldersmærkningen. Der er otte af dem med beskrivende tekst:

Vold
Et spil, som er udstyret med dette ikon, indeholder varierende grader af voldelige episoder

Skræmmende
Et spil, som er udstyret med dette ikon, indeholder elementer, som kan virke skræmmende på små børn.

Nøgenhed eller sex
Et spil, som er udstyret med dette ikon, skildrer nøgenhed eller sex i varierende omfang.

Stødende sprog
Et spil, som er udstyret med dette ikon, indeholder stødende sprog.

Online
Et spil, som er udstyret med dette ikon, kan spilles med og mod andre på internettet

Stoffer
Et spil, som er udstyret med dette ikon, skildrer eller refererer til misbrug af hårde stoffer

Diskrimination
Et spil, som er udstyret med dette ikon, har et diskriminerende indhold eller skildrer diskriminerende handlinger.

Gambling
Et spil, som er udstyret med dette ikon, opfordrer til eller underviser i pengespil

In-game purchases
Det er muligt at bruge penge i et computerspil, der er udstyret med dette ikon.