Date:October 29, 2014

Ny foreldreveiledning om Barn, unge og dataspill

Ny kampanje skal veilede foreldre til barn og unge som spiller dataspill. Kampanjen informerer om sjangre, aldersmerking og hjelper til med foreldreinnstillinger av spillkonsoller, smarttelefoner og nettbrett.

Dataspill har blitt populært i barns, unges og voksnes kultur- og medieforbruk. Spillene gir fantastiske muligheter for lek, sosialt samvær, opplevelser og læring, men også utfordringer rundt forståelsen av sjangre, alderstilpassede spill og kjøp av spill og tilbehør til spill på nettet.

NSM (Norsk spill- og multimedia leverandørforening) har i samarbeid med Medietilsynet utarbeidet en ny kampanje som retter seg mot foreldrene til barn og unge som spiller dataspill. Kampanjen blir presentert torsdag 30. oktober 2014 på Dataspillkonferansen i Oslo.

Håndbok og hjemmeside
Kampanjen består av en hjemmeside og en håndbok som gir en grunnleggende forståelse av dataspill som media. Hvilke sjangre finnes, og hvilke plattformer kjører spillene på i 2014?

Aldersmerking i norsk sammenheng
Vi vil også gennomgå den felles europeiske aldersmerkingen av dataspill – PEGI – i norsk sammenheng.

”PEGI baserer seg på et samarbeid mellom mange forskjellige europeiske land som har ulike syn på barn og forskjellige tradisjoner for vern av barn. Derfor bør norske foreldre vurdere det enkelte spills potensiale ut fra hvilke sammenhenger spillet brukes i. Det er en god idé å rådføre seg med barna, siden det ofte er dem som har kunnskap om spilltyper, innhold og hvordan spillene spilles i forskjellige sammenhenger”, forteller Khalid Ezat Azam, som er rådgiver hos Medietilsynet.

Hjelp med oppsett
Til slutt gir kampanjen konkret hjelp med hvordan man holder styr på hvilke spill som spilles og hvor mye penger som brukes på nett.

”I dag er det brukervennlig å kjøpe spill rett på spillkonsoller, smarttelefoner og nettbrett, eller kjøpe spilltilbehør løpende mens man spiller. I håndboken gis det en enkel oppsettingsveiledning, slik at ikke barna fritt kan kjøpe det de vil”, forteller Richard Pettersen, som er formann i NSM.

Kampanjen finnes på spillguide.spillforeningen.no –der håndboken kan lastes ned. Den fysiske versjonen kan fås på Expert og hos Barnevakten.no.