Date:August 17, 2015

Velkjent aldersmerking på mobilspill

Pressemelding, 17.08.2015

Dataspillenes velkjente aldersmerking er nå også en del av det gigantiske markedet for mobilspill, der hundrevis av nye spill-applikasjoner kommer ut hver eneste dag. Alle de ulike typene av aldersmerking har gjort at markedet nærmest er umulig å forstå for den vanlige forbrukeren.

Nytt verdensomspennende system
PEGI aldersmerkingen, som vi kjenner fra vanlige dataspill, brukes nå også på mobilspill i en rekke digitale butikker. Det er skjedd som en del av det verdensomspennende initiativet ‘International Age Rating Coalition’ (IARC). Det er derfor blitt mye lettere for norske foreldre og barn å navigere i app-universet:

“I takt med at det mobile markedet har eksplodert, har vi opplevd et voksende behov for gjenkjennelig aldersmerking. Med flere hundre nye applikasjoner i de digitale butikkene daglig, er det ganske vanskelig for foreldre å holde styr på hvilke spill som er egnet til barna sine. Den nye ordningen vil gjøre denne oppgaven betraktelig mye lettere”, sier Richard Pettersen, som er formann for Norsk spill- og multimedia leverandørforening.

Godt begynt
De to store digitale butikkene ‘Firefox Marketplace’ og ‘Google Play’ har allerede sluttet seg til ordningen – og de digitale butikkene hos Sony, Nintendo og Microsoft følger snart etter:

“Vi er svært fornøyde med at de store mobile plattformene innfører det nye IARC-systemet. Vi sikter selvfølgelig etter bredest mulig oppslutning for ordningen – for å få etablert en felles standard, og dermed eliminere risikoen for forvirring”, sier Richard Pettersen og avslutter:

“Vi mangler fortsatt oppslutning fra bl.a. Apple, som fortsatt opererer med sin egen aldersmerking, men vi er godt på vei med både Google Play og Firefox Marketplace, og snart også Microsoft, Nintendo og Sony.”

Om PEGI
PEGI er en forkortelse for ”Pan European Game Information”. Det er et felles europeisk aldersmerkingssystem.

Når et spill blir aldersmerket, utstyres det med aldersikoner som angir den aldersgruppen spillets innhold vurderes å være passende for. Klassifiseringene er typisk basert på en rekke faktorer, bl.a. seksuelt innhold, vold og grovt språk.

Merkene sier ikke noe om en applikasjon er egnet til brukere i en bestemt alder.

Ytterligere info:
IARC: www.globalratings.com
PEGI: www.pegi.info