PEGI aldersmerking

PEGI er en forkortelse for ”Pan European Game Information”. Det er et felles europeisk merkingssystem som er laget av spillbransjen og som opplyser foreldre, pedagoger og lærere om spills innhold i forhold til barn og unges alder. Norge er blant de 31 landene der spillutgivere forplikter seg til å merke spill etter en rekke felles kriterier.

Merkingen er først og fremst veiledende og skal ikke tolkes som et forbud mot bruk av bestemte titler i f.eks. fritidsklubber. Den kan gi foreldre, pedagoger og lærere en pekepinn om spillets innhold på lyd- og bildesiden.

Alders- og innholdsikoner
Når et spill blir aldersmerket, utstyres det med alders- og innholdsikoner. Aldersikonene finner man på spillets forside. De angir den aldersgruppen spillets innhold vurderes å være passende for. Innholdsikonene finner man på spillets bakside.

Ikonene angir de innholdskategoriene som har ligget til grunn for aldersmerkingen. Det er viktig å huske at aldersikonene angir spillets mulige skadelige virkninger og ikke er en vurdering av egnethet eller vanskelighetsgrad. For eksempel kan et sjakkspill få en 3+ vurdering, noe som betyr at det ikke inneholder voldsskildringer. Men det er ikke ensbetydende med at barn på tre år kan spille det.