Bruk av PEGI i en nordisk sammenheng

PEGI baserer seg på et samarbeid mellom mange forskjellige europeiske land som har ulike syn på barn og ulike tradisjoner for barnebeskyttelse. Det betyr at ikke alle elementene som inngår i aldersklassifiseringen, er relevante i nordisk sammenheng. Det er en god ide å være oppmerksom på innholdsikonene, slik at man kan se hva som ligger til grunn for klassifiseringen.

Dessuten baserer PEGI-klassifiseringene seg utelukkende på spillenes audiovisuelle innhold, det vil si, hva som skjer på bilde- og lydsiden. Klassifiseringen sier ikke noe om selve brukssituasjonen og de evt. negative eller positive elementene som knytter seg til den. Det er for eksempel stor forskjell på om et spill spilles alene eller sammen med andre, og det er forskjell på om spillet inngår i en læringssituasjon i skolen eller er en aktivitet på fritiden.

Spill kan være oppbygget på en måte som støtter samarbeid på tvers av barnegrupper, eller de kan være oppbygget på en måte som kan skape konflikt i barnegruppen. Derfor må foreldre, pedagoger og lærere vurdere hvert enkelt spills potensiale ut fra hvilke sammenhenger spillet skal brukes i. Man kan for eksempel selv spille spillet eller rådføre seg med andre foreldre, pedagoger eller lærere. Man kan også se gameplay-videoer på f.eks. You Tube som kan gi en fornemmelse av hvordan spillene fungerer i praksis.

Det er alltid en god idé å ta barna med på råd både hjemme og på institusjonene. Det er ofte barna som har kunnskap om spilltyper, innhold og hvordan spillene spilles i forskjellige sammenhenger.