FAKTA OM BARN, UNGE OG DATASPILL – En foreldreguide


• 52 % AV BARN SOM SPILLER DATASPILL, SPILLER SAMMEN MED VENNER I HJEMMET

• 51 % SPILLER MED VENNER PÅ NETTET

• 31 % SPILLER MED FAMILIEN

• 27 % SPILLER ALENE

• 69 % MENER AT DATASPILL GIR BARNA DERES BEDRE SPRÅKKUNNSKAPER

• 30 % SYNES AT DATASPILL GIR BARNA DERES BEDRE SOSIALE FERDIGHETER

• BARE 7 % AV FORELDRENE SER PÅ BARNS BRUK AV DATASPILL SOM NOE NEGATIVT

Undersøkelse foretatt av Opeepl for ANGI Nordic blant 500 nordmenn mellom 30 og 60 år med hjemmeboende barn som spiller dataspill