GODE RÅD TIL FORELDRE – En foreldreguide


ANGI Nordic har utarbeidet åtte gode tips om barn, ungdom og dataspill:

ENGASJER DEG
Delta i barnets spillverden. Snakk om hva barnet opplever gjennom dataspillet. Spill gjerne sammen med barnet ditt.

LÆR AV BARNET DITT
På datamaskinen er det ofte barna som er eksperter. Du kan også lære av
barnet ditt, som vet mye fra venner og skole.

LAG AVTALER
Lag avtaler med barnet ditt om hvor mye han eller hun kan spille. Du kan for eksempel innføre spillestopp en time før sengetid eller spillefrie hyggekvelder for hele familien.

HA DATAMASKINEN STÅENDE FREMME
Sett datamaskinen eller spillkonsollen i kjøkkenet/spisestuen eller stuen, slik at du lettere kan ta del i barnets interesser, og du vet hva som blir spilt.

HA ANDRE AKTIVITETER
Det er godt å ta en pause fra skjermen. Hvis barn spiller i mange timer, må de bevege på seg. Barn som kjeder seg uten dataspill, trenger andre like
spennende aktiviteter i fritiden.

KJENN SPILLENE
Sjekk alderskoder og sett grenser for hvilke typer spill du synes barnet ditt kan spille. Rådfør deg med noen som kjenner til spill, og husk at piratkopier ikke er aldersmerket.

SNAKK MED ANDRE FORELDRE
Snakk med andre foreldre om deres holdninger til og regler for dataspill. Del erfaringer om spillevaner og spillpolitikk med hverandre.

VÆR ET FORBILDE
Selv om du ikke spiller selv, kan du godt være et forbilde. Dann deg en
holdning om spill og snakk med barnet ditt om det.