ÅLDERSMÄRKNINGEN FRÅN PEGI – En föräldraguide


PEGI står för ”Pan European Game Information” och är en gemensam europeisk åldersmärkning som har skapats av spelbranschen. PEGI informerar föräldrar, pedagoger och lärare om spelens innehåll i förhållande till barnens och tonåringarnas ålder. Sverige är ett av 37 deltagande länder där spelutgivarna har åtagit sig att märka spelen i enlighet med en rad gemensamma kriterier.

Märkningen är först och främst vägledande och ska inte tolkas som ett förbud mot att använda vissa titlar på exempelvis fritidsgårdar. Den kan ge föräldrar, pedagoger och lärare en indikation om spelets innehåll på ljud- och bildsidan.

ÅLDERS- OCH INNEHÅLLSSYMBOLER
När ett spel får en åldersmärkning förses det med ålders- och innehållssymboler. Ålderssymbolerna hittar du på spelets framsida, och de anger vilken åldersgrupp som spelets innehåll anses vara lämpligt för.

Innehållssymbolerna hittar du på spelets baksida. Symbolerna anger de innehållskategorier som ligger till grund för åldersmärkningen.

Det är viktigt att tänka på att ålderssymbolerna anger spelets eventuella skadliga verkningar och inte är en värdering av spelets lämplighet eller svårighetsgrad. Till exempel kan ett schackspel få märkningen 3+, vilket betyder att det inte innehåller några våldsamma inslag. Däremot innebär inte märkningen att treåringar klarar att spela det.

Ålderssymboler
PEGI har fem olika åldersmärkningar: 3, 7, 12, 16 och 18 med signalfärgerna grönt, gult och rött:

Spel som inte innehåller några inslag som bedöms som skrämmande eller skadliga för små barn. Spel märkta med 3 kan dock vara för svåra för treåriga barn. Åldersgränserna indikerar alltså inte spelets svårighetsgrad.

 

Spel med inslag som bedöms som skrämmande för de yngsta. Det kan till exempel röra sig om orealistiskt våld mot fantasifigurer, och skrämmande inslag kan finnas på ljud- och bildsidan.

 

Spel som ofta innehåller mer realistiska våldsskildringar, exempelvis realistiskt våld mot fantasifigurer. Åldersmärkningen kan även bero på ”olämpliga inslag”, till exempel grovt språk eller information om hur man spelar om pengar.

 

Spel som ofta innehåller grövre våldsskildringar, till exempel realistiskt våld mot människoliknande figurer. Åldersmärkningen kan även bero på ”olämpliga inslag”, till exempel användning av tobak, alkohol och andra droger.

 

Spel som ofta innehåller mycket grova skildringar av våld eller sex, till exempel tortyr och våld mot försvarslösa människor, eller pornografi.

 

Innehållssymboler
Innehållssymbolerna anger vilka innehållskategorier som ligger till grund för åldersmärkningen. Dessa åtta symboler har beskrivande text:

VÅLD
Ett spel som är märkt med denna symbol innehåller våldsamma inslag i varierande grad.

SKRÄMMANDE
Ett spel som är märkt med denna symbol innehåller inslag som kan verka skrämmande för små barn.

NAKENHET ELLER SEX
Ett spel som är märkt med denna symbol innehåller skildringar av nakenhet eller sex i varierande omfattning.

GROVT SPRÅK
Ett spel som är märkt med denna symbol innehåller grovt språk.

ONLINE
Ett spel som är märkt med denna symbol kan spelas med och mot andra på internet.

DROGER
Ett spel som är märkt med denna symbol innehåller skildringar av droganvändning eller referenser till droganvändning.

DISKRIMINERING
Ett spel som är märkt med denna symbol har ett diskriminerande innehåll eller skildrar diskriminerande handlingar.

SPEL OM PENGAR
Ett spel som är märkt med denna symbol uppmuntrar till eller informerar om spel om pengar.

KÖP I SPELET
I ett datorspel som är märkt med denna symbol är det möjligt att använda pengar.