PEGI-IKÄRAJAMERKINNÄT – Vanhempien opas


PEGI on lyhenne sanoista ”Pan European Game Information”. Se on yhteiseurooppalainen ikäluokitusjärjestelmä, joka on pelialan luoma ja joka kertoo vanhemmille, kasvattajille ja opettajille pelin sisällöstä suhteessa lasten ja nuorten ikään. Suomi on yksi 37:stä mukana olevasta maasta, joissa pelivalmistajilla on velvollisuus merkitä pelit tiettyjen yhteisten kriteerien mukaan.

IKÄ- JA SISÄLTÖMERKINNÄT
Kun pelissä on ikärajamerkintä, niistä kerrotaan ikä- ja sisältökuvakkeilla. Ikärajamerkinnät löytyvät pelin etupuolelta. Sisältömerkinnät löytyvät pelikotelon selkäpuolelta.

Merkinnät kertovat sisältökategorioista, jotka ovat olleet ikärajamerkintöjen perusteena. On tärkeä muistaa, että ikärajamerkinnät kertovat pelin mahdollisista haitallisista vaikutuksista eivätkä ole arvio pelin sopivuudesta tai vaikeusasteesta. Esimerkiksi shakkipeli voi helposti saada merkinnäksi 3+, mikä tarkoittaa, että se ei sisällä väkivaltaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että 3-vuotiaat lapset osaavat pelata sitä.

 

Ikärajamerkinnät
PEGI sisältää viisi erilaista ikärajamerkintää: 3, 7, 12, 16 ja 18 merkittynä vihreällä, keltaisella ja punaisella:

Peli sisältää elementtejä, joiden arvioidaan olevan pelottavia tai haitallisia lapsille. Ikärajalla 3 merkitty peli voi kuitenkin olla liian vaikea 3-vuotiaille lapsille. Ikärajoissa ei siis ole kyse vaikeusasteesta.

 

Peli voi olla pienille lapsille liian pelottava. Siinä voi esimerkiksi olla epärealistista väkivaltaa fantasiahahmoja kohtaan, ja peli voi olla äänellisesti ja kuvallisesti pelottava.

 

Peli sisältää usein yksityiskohtaista väkivaltaa, kuten realistista väkivaltaa fantasiahahmoja kohtaan. Ikärajamerkintä voi johtua myös ”moraalittomista elementeistä”, kuten loukkaavasta kielenkäytöstä tai rahapelien opettamisesta.

 

Peli sisältää usein voimakkaampia väkivallan kuvauksia, kuten realistista väkivaltaa ihmismäisiä hahmoja kohtaan. Ikärajamerkintöjä voidaan antaa myös ”haitallisesta sisällöstä”, kuten huumeiden, alkoholin ja tupakan vuoksi.

 

Peli sisältää usein voimakkaita viittauksia väkivaltaan tai seksiin, kuten kidutukseen, väkivaltaan puolustuskyvyttömiä ihmisiä kohtaan tai pornografiaan.

 

Sisältömerkinnät
Sisältömerkinnät kertovat ikärajamerkinnän perusteena olevasta sisällöstä. Kaikkiaan kahdeksassa sisältömerkinnässä on kuvailevat tekstit:

VÄKIVALTA
Peli sisältää vaihtelevassa määrin väkivaltaisia kohtauksia.

KAUHU
Peli voi olla liian jännittävä pienille lapsille.

ALASTOMUUS TAI SEKSI
Peli sisältää vaihtelevassa määrin alastomuutta tai seksiä.

KIROILU
Peli sisältää vaihtelevassa määrin kiroilua.

VERKKOPELI
Peliä voidaan pelata toisten kanssa ja toisia vastaan Internetissä.

HUUMEET
Pelissä kuvataan huumeiden, alkoholin
tai tupakan käyttöä.

SYRJINTÄ
Pelissä on syrjivää sisältöä tai siinä kuvataan syrjivää toimintaa.

UHKAPELAAMINEN
Peli rohkaisee tai opettaa uhkapelaamiseen.

IN-GAME PURCHASES
Pelissä on mahdollista käyttää rahaa.