PEGI ALDERSMERKING – En foreldreguide


PEGI er en forkortelse for ”Pan European Game Information”. Det er et felles europeisk merkingssystem som er skapt av spillbransjen, og som opplyser foreldre, pedagoger og lærere om spills innhold i forhold til barn og unges alder. Norge er blant de 37 landene der spillutgivere forplikter seg til å merke spill etter en rekke felles kriterier.

Merkingen er først og fremst veiledende og skal ikke tolkes som et forbud mot bruk av bestemte titler i f.eks. fritidsklubber. Den kan gi foreldre, pedagoger og lærere en pekepinn om spillets innhold på lyd- og bildesiden.

Alders- og innholdsikoner
Når et spill blir aldersmerket, utstyres det med alders- og innholdsikoner. Aldersikonene finner man på spillets forside. De angir den aldersgruppen spillets innhold vurderes å være passende for. Innholdsikonene finner man på spillets bakside.

Ikonene angir de innholdskategoriene som har ligget til grunn for aldersmerkingen. Det er viktig å huske at aldersikonene angir spillets mulige skadelige virkninger, og at de ikke er en vurdering av egnethet eller vanskelighetsgrad.

For eksempel kan et sjakkspill få en 3+ vurdering, noe som betyr at det ikke inneholder voldsskildringer. Men det er ikke ensbetydende med at barn på tre år kan spille det.

 

 

Aldersikoner
PEGI har fem ulike aldersmerker: 3, 7, 12, 16 og 18, markert med signalfargene grønn, gul og rød:

Spill inneholder ikke noe som vurderes å virke skremmende eller skadelig for barn. Spill markert med 3 kan likevel være for vanskelige for barn på 3 år. Aldersgrensene handler altså ikke om vanskelighetsgrad.

 

Spill inneholder noe som vurderes å virke skremmende på de yngste. Det kan for eksempel være urealistisk vold mot fantasifigurer.

 

Spill inneholder ofte mer realistiske voldsskildringer, som for eksempel realistisk vold mot fantasifigurer. Aldersmerkingen kan også gis på grunn av ”umoralske elementer”, som for eksempel uanstendig språk eller bortlæring av pengespill.

 

Spill inneholder ofte sterkere skildringer av vold, som for eksempel realistisk vold mot menneskelignende figurer. Aldersmerkingen kan også bli gitt på grunn av ”umoralske elementer”, som for eksempel bruk av narkotika, alkohol og tobakk.

 

Spill inneholder ofte svært sterke skildringer av vold eller sex som for eksempel tortur eller vold mot forsvarsløse mennesker, eller pornografi.

 

Innholdsikoner
Innholdsikonene angir hvilke innholdselementer som har ligget til grunn for aldersmerkingen. Det er åtte av dem med beskrivende tekst:

Vold
Et spill som har dette ikonet inneholder varierende grader av voldelige episoder.

Redsel
Et spill som har dette ikonet inneholder elementer som kan virke skremmende for små barn.

Sex og nakenhet
Et spill som har dette ikonet skildrer sex eller nakenhet i varierende grad.

Grovt språk
Et spill som har dette ikonet inneholder grovt språk.

Online
Et spill som har dette ikonet kan spilles med og mot andre på internett

Rusmidler
Et spill som har dette ikonet skildrer eller refererer til misbruk av stoff

Diskriminering
Et spill som har dette ikonet har et diskriminerende innhold eller skildrer diskriminerende handlinger.

Gambling
Et spill som har dette ikonet oppfordrer til eller lærer bort pengespill

Kjøp i spill
Det er mulig å bruke penger i et dataspill utstyrt med dette ikonet.