Date:February 03, 2015

Gullstikka på stand-by

Norsk spill- og multimedia leverandørforening (NSM) står som arrangør av Gullstikka som representerer bransjens årlige prisutdeling. Etter et godt gjennomført arrangement i fjor, er det med vemod at ANGI NSM må informere om, at det ikke vil bli arrangert noen Gullstikka 2015.

Det har dessverre vist seg vanskelig å stable på beina tilstrekkelig med penger for å gjennomføre et arrangement på nivå med det, som ble gjennomført sist år. Ettersom det ikke har vært aktuelt å senke standarden, har styret tatt avgjørelsen om ikke å gjennomføre noen Gullstikka for 2015.

NSM jobber sammen med den nordiske mororganisasjon ANGI Nordic og ser på løsninger for, hvordan en god gjennomføring kan sikres i årene som kommer. Til de som har sett frem til å ta del i Gullstikka 2015, beklager vi veldig at det ikke blir gjennomført noe arrangement.

Gullstikka ble første gang arrangert i 2003 – Vi håper at Gullstikka kommer sterkere tilbake i 2016!

NSM, 3/2 2015