Date:December 20, 2013

Norsk spillpris – mer relevant enn noen gang

Flere og flere mennesker i alle aldre spiller dataspill. I år skjer det mye i bransjen, både Sony og Microsoft kommer med nye spillkonsoller og nye måter å spille på introduseres.

Det vil Norsk Spill- og M ultimedia leverandørforening (NSM) sette fokus på og feire under Gullstikka, en storslått prisutdeling for dataspill hvor både eksperter og publikum får lov til å bestemme utfallet.

Eksperter og spillere velger sammen
Gullstikka 2014 arrangeres i februar neste år, men er allerede plaget av en rekke misforståelser:

”Det har tydeligvis oppstått flere misforståelser hos spillkritikerne som har medført at disse ikke støtter opp om Gullstikka. Det har vi naturligvis et ønske om å endre på”, sier Richard Pettersen fra NSM.

”I en artikkel i Aftenposten den 9. desember skriver spillkritiker Jon Cato Lorentzen at prisvinnerne i Gullstikka finnes ved at publikum stemmer på sine favoritter. Han glemmer imidlertid å fortelle at et ekspertpanel bestående av ledene spillkritikere har 50 % av stemmene i valget av alle årets beste spill. I tillegg har ekspertpanelet også en helt egen Critics Award”, forteller Richard Pettersen.

Alt eller ingenting!
En lang rekke spillkritikere har allerede blitt invitert til å delta i Gullstikkas ekspertpanel, men alle har takket nei:

”Dette er noe vi som arrangører synes er overraskende. Vår intensjon har alltid vært at Gullstikka skal være et prisutdelingsshow hvor spillkritikerne har stor innflytelse på resultatet”, sier Pettersen og fortsetter:

”Hvorfor skal ikke publikum, altså dem som spiller disse forskjellige spillene, få være med å peke på deres favoritter? Hvorfor ønsker ikke spillkritikerne å støtte et tiltak hvor hovedformålet er å rette et positivt fokus på dataspill? Og hvorfor velger spillkritikerne kategorisk å ta avstand fra Gullstikka i stedet for å akseptere prisutdelingen for det den er; en prisutdeling som inkluderer publikum i sin hyllest til dataspill.”

Apps er også med
I artikkelen i Aftenposten skriver Jon Cato Lorentzen også at det ikke finnes en kategori for iPhone/iPad-spill:

”Vi har faktisk en kategori som heter Årets App/online service, så det er altså noe kritikerne ikke skal bekymre seg om. Vi hyller også spillene som kjøpes digitalt”, forteller Richard Pettersen.

Felles mål
Målet med Gullstikka er å fokusere på dataspill, sette disse i et positivt lys og samtidig vise at dataspill er kultur på linje med musikk og film, at det er underholdning for folk i alle aldersgrupper.

”Dette er mål som spillkritikerne helt sikkert også støtter. Man kan alltid diskutere midler og fremgangsmåter, men vi vil at dette skal fungere som en oppfordring til alle spillkritikere om å bli med på vognen. Dermed kan vi sammen jobbe for å tegne et mer rettvisende og positivt bilde av dataspill, både blant publikum og myndigheter”, avslutter Richard Pettersen.


Ytterligere informasjon: Mikkel Messell, +4522294088, mm@k-2.dk