Date:May 16, 2013

PEGI folder 2012 (SE)

Att välja spel

På omslaget av alla spel som är släppta 2003 eller senare finns en åldersrekommendation.

PEGI:s åldersmärkning (Pan-European Game Information) skapades för att vägleda föräldrar i Europa när de köper dataspel till sina barn. Märkningen lanserades våren 2003 och ersatte ett antal nationella åldersmärkningssystem med ett gemensamt system som numera används i större delen av Europa (30 länder).

Systemet stöds av de stora konsoltillverkarna, bl.a. Sony, Microsoft och Nintendo, samt utgivare av tv- och datorspel i hela Europa. Åldersmärkningssystemet har tagits fram av den europeiska branschorganisationen för tv- och datorspel (Interactive Software Federation of Europe, ISFE).

Download PEGI Folder 2012