Date:December 01, 2013

Tid i dataspelsvärlden räknas i konsolcykler

När Maria Tjärnlund tog över branschföreningen var Playstation 2 och Xbox det senaste. När hon slutar tolv år senare har uppföljarnas uppföljare just presenterats. Det är en evighet i dataspelstid och den bransch Maria Tjärnlund lämnar är helt olik den hon började i. Maria Tjärnlund har själv drivit en stor del av den förändringen.

När Maria Tjärnlund började som ansvarig för det som då hette MDTS (Sveriges branschförening för Multimedia, Dator- och TV-spel) var dataspel kontroversiellt, något som gav upphov till indignerade politiska kampanjer, riksdagsmotioner, mediedrev, ja rentav en rättsprocess. Idag är dataspel i var mans ficka, medierna tävlar om att hylla ”dataspelsundret” och politiker anstränger sig för att förknippas med spelbranschen. Maria Tjärnlund har outtröttligt besvarat kritikerna, rest runt bland opinionsbildande organisationer i samhället med information om branschen – alltid lugn, alltid med svar på frågorna och alltid trovärdig. På samma gång som Maria Tjärnlund gjorde det fotarbetet, rörde hon sig i maktens innersta kretsar med förtroendeuppdrag i kulturarvsmyndighet, politiska organisationer och idrottsföreningar.

Maria Tjärnlund tog över en branschförening med blygsam verksamhet och byggde i över ett decennium upp den till en institution i samhällslivet. Från det tidiga 00-talets debatt om våldsamt innehåll och skydd för minderåriga, via diskussionen om pirater och upphovsrätt, till dagens storslagna mässor och exportunder – Maria Tjärnlund höll hela tiden i taktpinnen och såg till att branschens organisationer utvecklades i takt med sin tid. Först var det MDTS, sedan – tillsammans med spelutvecklarna – Dataspelsbranschen och nu det nordiska paraplyet ANGI – Association for the Nordic Game Industry.

När Maria Tjärnlund nu lämnar branschorganisationen är det i vetskapen att den står stark för många konsolcykler framöver. Apegroup innovation blir Maria Tjärnlunds nya plattform, där hon som VD kommer att leda etableringen av företag inom framtidens mobila applikationer. Vi som är kvar är tacksamma att Maria Tjärnlund inte flyttade längre än till att utveckla framtidens mobila under.

För mer information:
Per Strömbäck – Talesperson Dataspelsbranschen
Per.stromback@dataspelsbranschen.se

Maria Tjärnlund – VD Apegroup innovation AB
Maria.tjarnlund@apegroup.com
Tel: 0708-28 38 3